نویسنده = پاشا، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 29-34

ام البنین زارع؛ هاجر پاشا؛ بیتا جمالی؛ آزاده کیاپور