نویسنده = نیکخواه بهرام ابادی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1393

طاهره نیکخواه بهرام ابادی؛ محمود کیوان ارا؛ منصور حقیقتیان