نویسنده = مهدویان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 41-49

الناز حسینی کامکار؛ علی اکبر سلیمانی؛ علیرضا مهدویان؛ نصیرالدین جاویدی؛ مریم نجفی