نویسنده = رمضان حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 34-40

رمضان حسن زاده؛ هدی بابایی؛ رضا سلیاری؛ باب الله بخشی پور


2. رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 61-69

قهرمان محمودی؛ رمضان حسن زاده؛ رویا فصیحی؛ محمدرضا اقبال