نویسنده = بابایی، هدی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 34-40

رمضان حسن زاده؛ هدی بابایی؛ رضا سلیاری؛ باب الله بخشی پور