نویسنده = طاهره صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سبک زندگی در سالمندان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 45-50

قهرمان محمودی؛ کیومرث نیاز آذری؛ طاهره صنعتی