نویسنده = آزاده کیاپور
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 29-34

ام البنین زارع؛ هاجر پاشا؛ بیتا جمالی؛ آزاده کیاپور


2. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور