نویسنده = مریم نیک پور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور