نویسنده = مژگان فیروزبخت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 45-52

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیکپور؛ شایسته اسدی


2. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور