نویسنده = امیدوار، شبنم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-7

هاجر سلملیان؛ شبنم امیدوار؛ حسین مشاقی طبری؛ مریم نیکپور


2. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور